Gizlilik Politikası

Sporcuların Harbi’ni kullanan kişilerin, kişisel verilerini alınması halinde bu veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen hükümlere tabi tutulacaktır. Bu veriler, ancak Kanun’un veya ilgili diğer kanunların izin verdiği hâllerde işlenebilecektir. Bunun dışındaki durumlarda veriler, en yüksek güvenlik ve gizlilik teknoloji ve standartları ile korunacaktır.

Sporcuların Harbi’nin kullanılması sürecinde kişi ve kurumların karşılaşabileceği; cihaz, hat vb. unsurlardaki problemler nedeniyle yaşanabilecek teknik aksaklıklardan ötürü bağlantı kurulamaması ve buna bağlı olarak gelişebilecek olumsuz durumlardan İdare sorumlu tutulamaz.

Yukarıda bahsi geçen durumlardan ve genel olarak Sporcuların Harbi kullanılması sebebi ile doğabilecek maddi zarar, kayıp ve gecikmelerden İdare sorumlu tutulamaz.

Kişilerin kendilerinin, velâyeti altında bulunan reşit olmayan kişilerin ya da vesayeti altında bulunan kişilerin Sporcuların Harbi’ni kullanmaları nedeniyle doğacak her türlü sorumluluk, kişilere aittir.

Sporcuların Harbi, İdare’ni vatandaşlara sunduğu ücretsiz bir bilgilendirme hizmetidir. Sistemde yer alan bilgilerin kullanımından doğabilecek her türlü hukuki, idari, cezai ve diğer sorumluluk, kişinin kendisine aittir.