Osmanlı-Rus Harbi 1877-1878

Ülkemizde futbolun yeni yeni canlanmaya başladığı bu dönemde Osmanlı Devleti savaşla karşı karşıya kalmıştı.