Kaynakça

1- Türk Futbol Tarihi 1904-1991, Cilt 1 , TFF Yayınları 1991, s.11

2- Türk Spor Tarihi Ansiklopedisi ,Cem Atabeyoğlu, s. 37

3- Toplumsal Tarih Dergisi, Sayı: 26, 1996, s.38

4- İstanbul'un 100 Spor Kulübü, Hacı Hasdemir, İBB Kültür AŞ Yayınları 2010, S. 52

5- İdman Mecmuası, Numara: 11, 12 Teşrin-i Sani(Kasım) 1329 (1913), sayfa 170

6- Galatasaray Dergisi Sayı: 78- Nisan 2009

7- İstanbul’un 100 Spor Kulübü, Hacı Hasdemir, s. 62, İ.B.B. Kültür A.Ş. Yay. 2010

8- Özbay Güven, Türklerde Spor Kültürü, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, 1992, s.33

9- Atıf Kahraman, Osmanlı Devleti'nde Spor, Kültür Bakanlığı Yayınları 1995, s. 596

10- Türklerde Spor Kültürü, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, 1992, s.40-41

11- Özbay Güven, Türklerde Spor Kültürü, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, 1992, s.)

12- Atıf Kahraman, Osmanlı Devleti'nde Spor, Kültür Bakanlığı Yayınları 1995, s. 607

13- Atatürk ve Spor, Doğan Yıldız, s. 155,157, Telebasın yay. 2008

14- http://www.tff.org

15- Türkiye İdman mecmuası Numara:15 12 haziran 1339

16- Geleneksel Türk Güreşi ve Kırkpınar, T.M.O.K. yayınları 5. Cilt, S.58-59

17- Türk Futbol Tarihi Cilt 1, TFF Yayınları 1991, S.32

18- Harb Mecmuası, Sayı: 24 , Sayfa: 1 , Yıl: 1333

19- https://www.turkhokey.gov.tr/sayfa.asp?id=40

20- Türk Spor Tarihi Ansiklopedisi ,Cem Atabeyoğlu, S. 84-85

21- Hayat Spor Dergisi, 16 Haziran 1975, Cilt: 3, Sayı: 25, s. 15

22- Fotoğraflarla Çanakkale Savaşları, Atlas Tarih Kitaplığı, Mart 2011,s. 22

23- Şehbal Mecmuası, Sayı: 52, Sayfa: 74 Yıl: 1328

24- Şehit Futbolcular Listesinin büyük kısmı ''Yedi Kandilli Avize, Ali Sami Alkış, 31-33. Sayfalardan alıntıdır.

25- Ali Sami Alkış - Hürriyet Gazetesi 1992

26- Türk Spor Tarihi Ansiklopedisi ,Cem Atabeyoğlu, S. 84-85

27- Türk Spor Tarihi Ansiklopedisi,s.13, Cem Atabeyoğlu, 1991

28- Ok Meydanı ve Okçuluk Tarihi,s.84,Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları 1984, Türk Spor Tarihi Ansiklopedisi,s. 11-12, Cem Atabeyoğlu, 1991

29- Türk Spor Tarihi Ansiklopedisi,s.12, Cem Atabeyoğlu, 1991

30- Sultanın Aslanı Kavalalı Çolak Mümin Pehlivan, s.398-415, Halil Delice ,Bab-ı Ali Kültür Yayıncılığı, Eylül 2012

31- Foto: Türk Güreşi, s.45, İsmail Habib Sevük, 1948

32- 7 Teşrinisani (Kasım)1929 Perşembe Türk Spor Dergisi S. 6-7, 20-21'den derlenmiştir.

33- Donanma Mecmuası İdman Kısmı

34- Atlas Tarih, Sayı: 38, s. 117

35- Yedi kandilli avize , Ali Sami Alkış, Yarımada yay. s. 53-64

36- Atlas Tarih, Sayı: 38, s.75

37- www.biyografi.net.tr

38- Donanma Mecmuası - İdman Sütunları

39- Harb Mecmuası/ Sayı:20, Sayfa 319, Yıl: 1333

40- Türk Basketbolunun 100 yıllık tarihi,mehmet durupınar,S.12

41- İstanbul Ansiklopedisi-3. Cilt, 29. Fasikül, sayfa 1349, Reşad Ekrem Koçu