Yıldız Sarayı'nda Eskrim müsabakaları

Muallim Hüsnü Bey'in öğrencisi olarak Türkiye'nin ilk eskrimcilerinden biri olan Fuat Balkan, 1903 yılında Yıldız Sarayında Sultan II. Abdulhamit'in huzurunda İtalyanlarla karşılaşmış, başarılı sonuç almasıyla padişahın eskrim sporuna bakış açısını değiştirmişti. Fuat Bey, bu olay neticesinde eskrimin tüm askeri okullarda eğitim programına dahil edilmesini sağlayan öncü sporculardan biri oldu ve Edirne'deki Harbiye mektebine eskrim hocası olarak atandı. Böylece Eskrim ülkede yavaş yavaş boy göstermeye başladı.