Osmanlı - Rus Harbi 1877-1878

Hicri takvime göre 1293 yılına tekabül eden Osmanlı-Rus savaşı, 93 harbi olarak da anılır. Savaş Rusya’nın panslavizm akımını gerçekleştirme hayalleriyle Osmanlı Devletine saldırması sonucu gerçekleşti. Bazı mevkiilerde Osmanlı Devleti başarı göstermişse de harp Rusya’nın üstünlüğüyle sonlanmıştır. Harp sonucu Osmanlı Balkanlarda önemli derecede güç kaybetmişti.