Trablusgarp Harbi 29 Eylül 1911-18 Ekim 1912

İtalyanları gelişen sanayisine yeni hammadde bulabilmek amacıyla sömürgecilik faaliyetlerine başladı. Bunun için İtalya, coğrafi olarak kendine yakın sömürge toprakları arayışına girdi. Trablusgarp bölgesi coğrafi konum olarak İtalya’ya yakındı.

Osmanlı Devleti ise Trablusgarp’ı hem karadan hem de denizden koruyabilecek donanıma sahip değildi. Durum böyle olunca İtalyanlar bu durumu fırsat bildi ve işgallere başladı. Balkanlarda çıkan karışıklıklar nedeniyle Osmanlı Devleti Trablusgarp’ı geçici olarak İtalya’ya bıraktı. Daha sonraki süreçte yapılan Uşi Anlaşmasıyla Trablusgarp Osmanlı Devleti’nin elinden çıktı.