Balkan Savaşları 1912-1913

Trablusgarp savaşı daha bitmeden, Rusya’nın Balkan ülkelerini Türklere karşı kışkırtması sonucu yeni bir savaşın daha içine giren Osmanlı Devleti 8 Ekim 1912’de Balkanlar’da da ölüm kalım savaşı vermeye başladı. Trablusgarb’ı kaybeden Osmanlı Devleti 1. Balkan harbinide kaybetmişti. Durum böyle olunca tüm ülke büyük bir üzüntüye boğuldu.

Ancak Balkan ülkeleri 1. Balkan savaşıyla kazandıkları toprakları usulsüz paylaştıkları gerekçesiyle kendi aralarında anlaşmazlık yaşadı ve Bulgaristan’a savaş açtılar. 2. Balkan Savaşı olarak adlandırılan bu savaş durumundan faydalanan Osmanlı Devleti Edirne ve Kırklareli’ni tekrar geri aldı.