Birinci Dünya Harbi 1914

Osmanlı Devleti bir savaştan çıkmış bir başka savaşa göz kırpmıştı Birinci Dünya Harbi öncesinde Osmanlı Devleti’nde padişah V. Mehmed Reşad olmasına rağmen yönetim ittihat ve terakki fırkasının elinde bulunmaktaydı. İttihat ve Terakki’nin önde gelen isimlerinden Enver Paşa, harbi Almanya’nın kazanacağını tahmin ediyordu.

Ağustos 1914’te gizli bir Osmanlı-Almanya ittifak anlaşması imzalandı. Böylece Osmanlı Devleti harbe dahil oldu. Osmanlı'nın harbe girmesindeki bir diğer amaç ise son yüzyılda kaybedilen toprakları geri kazanmaktı. Harp, bozulan Osmanlı ekonomisinin düzelmesi için tek çare olarak görünüyordu. Ancak sonuç Osmanlı Devleti’nin istediği gibi olmadı ve harpten yenilgiyle ayrıldı. 30 Ekim 1918 Mondros ateşkes antlaşmasıyla harp sona erdi.