Birinci ve İkinci İnönü Savaşı 1921 (Kurtuluş Savaşı)

Birinci İnönü Savaşıyla başlayan kurtuluş hareketi Evliya Çelebi tarihinde iki taraftan saldırıya geçen Yunan ordularıyla İnönü mevzilerinde savunmada olan Türk kuvvetleri arasında yapılan savaştır. 6 Ocak 1921 tarihine kadar Uşak ve Bursa bölgelerinde hazırlıklarını tamamlayan Yunan kuvvetleri Eskişehir istikametinde taarruza geçtiler. 9 Ocak 1921’e kadar örtme ve emniyet kuvvetleri harekâtı şeklinde geçen çatışmaların ardından, İnönü mevzilerindeki muharebeler 10 Ocak 1921’de başladı ve bir gün sonra, Yunan kuvvetlerinin savaştan önceki hatlarına geri çekilmeleriyle son buldu.


İkinci İnönü savaşı ise (23 – 31 mart 1921) İngilizlerin desteğini alarak yeniden taaruza geçen Yunanlılar düzenli Türk birlikleri karşısında fazla direnemeyerek tekrar geri çekilmek zorunda kaldılar.