KAVASOĞLU İBRAHİM D. 1833 Bulgaristan -Ö. 1907 Babaeski

Güreşe küçük yaşta başladı. Ününü kısa sürede bütün Rumeli'ye duyurdu. 1864 yılında İstanbul'da yapılan düğün güreşinde Arnavutoğlu'na karşı çıkardığı güreşte padişah Abdülaziz'in baş lalasının dikkatini çekti ve saray maiyet pehlivanları arasına girdi. Kısa zamanda Abdülaziz'in gözdesi oldu. Yağlı güreşçilerin başöğretmeni olarak bilinen Kavasoğlu Koca Yusuf'ların, Kara Ahmetlerin, Kurtdereli Mehmetlerin ilham kaynağı olmuştur.