SELİM SIRRI TARCAN

Bir subay çocuğu olarak 25 mart 1874 yılında Yunanistan Mora- Yenişehir'de doğdu. Selim Sırrı Henüz 2 yaşındayken babası şehit düştü. Yenişehir'in Yunanlılar tarafından işgal edilmesi sebebiyle annesi Zeynep Hanım çocuklarını alıp İstanbul'a göç etti. Böylece Mekteb-i Sultani'ye kayıt yaptırdı . Bu okulda öğrenciyken Şeyhülidman Ali Faik Bey'in teşvikiyle spora ve beden eğitimi derslerine ağırlık verdi. Özellikle Halter ve Jimnastik branşlarında çok başarılıydı.

mekteb-i sultaniden ayrılarak Mühendishane-i Berri-i Hümayun mektebine yani Askeri mühendis okuluna kayıt yaptırdı. Askeri mühendis okulundan mulazım( Teğmen) olarak mezun olduktan sonra istihkâm subayı olarak orduda görev aldı. Bu görevi sırasında beden eğitimi öğretmeni oldu. Siyasete, hatipliğe ve beden eğitimine daha yatkın olduğundan, Meşrutiyet'in ilânından sonra 1908'de ordudan ayrılarak beden eğitimi konusunda uzmanlık yapmak için İsveç'e gönderildi.

1910 yılında Türkiye'ye döndükten sonra İsveç jimnastiğini Türk okullarına sokmak için çalışmalara başladı. Beden eğitimciliğinin yanı sıra yazarlığa da devam etti. 1916 yılında kişisel çabasıyla ilk idman bayramını düzenledi ve o zamana kadar pek önem verilmeyen beden eğitiminin önemini çeşitli çevrelere kabul ettirdi. Olimpiyat komitesinin kurulmasına öncülük etti.

1935 yılında Milli Eğitim Müfettişliği'nden emekli oldu. 1935-1946 yılları arasında Ordu Milletvekili olarak mecliste bulundu. Beden eğitimi, Spor ve Folklor alanında eski ve yeni harfli birçok eseri mevcuttur.