Yüzbaşı Fethi Bey

Beşiktaş Kurucularından ve Türk Havacılığının ilk şehidi olan Fethi Bey, İstanbul'da doğdu. 1907'de Bahriye Mektebi'nden Üstteğmen rütbesiyle mezun oldu. 1910'da otomobil idaresine, bir yıl sonra da silah fabrikasına tayin edildikten sonra 1912'de İngiltere'de Tayyarecilik eğitimi aldı. İstanbul'da birçok uçuş tecrübesinden sonra Kahire uçuşu sırasında Şimriye nahiyesi civarında uçağı düşerek yardımcısı Sadık Bey ile birlikte şehit oldu.