ÇOLAK MÜMİN d. Kavala 1873 - ö. 1915

Çocukluğunda sol kolu aynı yerden iki kez kırılıp eğri kaynamasından dolayı Çolak lakabıyla anılmıştır. Medrese eğitimi aldığı ve çocuklara din dersleri verdiği için bazı kaynaklarda Molla Çolak Mümin Hoca diye de geçmektedir. Atadan güreşçi bir aileye mensup olduğu için güreş kaidelerini ve tekniklerini çok iyi bilirdi. Kilolu ve yapılı olmamasına karşın çok üstün ve acı bir kuvvete sahipti. Özellikle sol koluyla rakiplerini kıskaca aldığında bir daha bırakmak bilmezdi. Hareketliliği, çevikliği, tekniği ve zekası da cabasıydı

Adalı Halil'i yenmesi ve Koca Yusuf'a ilk yenilgisini yaşatması Çolak Mümin'i efsaneleştiren olaylardan başlıcalarıdır. Ustası Suyolcu Mehmed Pehlivandır. Efsane Türk Pehlivan Molla Çolak Mümin Hoca, 1915'te Yunanlı Komitacılar tarafından bir camii çıkışında şehit edildi.