Osmanlı'da ve Erken Cumhuriyet Dönemi'nde Spor Basını 1895-1928

Osmanlı döneminde çıkan gazete ve mecmualarda spor ile ilgili yazılar pek çıkmazdı. Mart 1891 tarihli Servet-i Fünun dergisinde çıkan ve Ali Ferruh Bey tarafından Paris'te kaleme alınmış olan ''Eskrim'' adlı makale ilk spor Osmanlı basınında çıkan ilk spor yazısı olarak kabul görmektedir (Azınlıkların çıkarmış oldukları gazete&dergiler hariç).

Yine 30 Mart 1895 tarihinde Selanik Asır Gazetesinin ikinci sayfasında çıkan Bisiklet ve At Yarışları günlük gazetelerde çıkan ilk haberlerdendir. Müstakil Spor Mecmualarının çıkması ise ikinci Meşrutiyetin ilanından sonra matbuat alanında yaşanan büyük hareketliliğe paralel olarak gerçekleşti.

Günlük gazetelerin spor alanında daha ilgi gösterdikleri Meşrutiyet döneminde Abidin Daver Tasvir-i Efkar Gazetesinde, Bedri Bey Sabah Gazetesinde, Refik Bey Tanin Gazetesinde, Suat Hayri Ürgüplü ise Peyam gazetelerinde Spor yazılarıyla ön plana çıkmaktaydılar.

İzmir'in Ahenk, Köylü ve Anadolu gazetelerinde de spor yazıları çıkmaya başladı. 1910 Yılından itibaren pek çok spor mecmuasıda neşredilmeye başlandı. Bunlar :

Futbol, Terbiye ve Oyun, İdman, Sipahi , Spor Alemi, Gol, Şa Şa Şa, Necmiati gibi mecmualardı.