İlk Spor Mecmuası: Futbol

Türk Basınında ilk Spor Mecmuası 11 Ekim 1910'da (28 Eylül 1326) çıkan ''Futbol'' Mecmuasıdır. Mecmua&Gazete haftalık olarak 4 sahife çıkmaktaydı. Sahibi ve sorumlu müdürü Mustafa Ziya Bey'di.

Günlük gazetelerin spor alanında daha ilgi gösterdikleri Meşrutiyet döneminde Abidin Daver Tasvir-i Efkar Gazetesinde, Bedri Bey Sabah Gazetesinde, Refik Bey Tanin Gazetesinde, Suat Hayri Ürgüplü ise Peyam gazetelerinde Spor yazılarıyla ön plana çıkmaktaydılar.

Üsküdarlı Burhanettin Bey (Burhan Felek) mecmuada yazar ve ortak olduğu bilinmekteydi.

Mecmua sadece yedi sayı çıkabildi. İlgisizlik ve düşük traj nedeniyle kapandı.

Futbol Mecmuası