Terbiye ve Oyun Mecmuası

Türk sporunun öncü ismi ilk Beden Eğitimi Muallimlerimizden ve modern anlamda sporu ülkemizle tanıştıran Selim Sırrı Bey tarafından Ağustos 1911'de çıkarılmaya başlandı.

Onbeş günde bir çıkarılan Terbiye ve Oyun Mecmuası daha çok Jimnastik branşına özgü yazılar yazılmaktaydı.

Selim Sırrı Tarcan tarafından çıkarılan Terbiye ve Oyun Dergisi