İdman Mecmuası

Cemi Halid tarafından 15 Mayıs 1329(1913) tarihinde ''İspordan Bahs eder on beş günde bir çıkar resimli mecmua'' olarak çıkartıldı. 35 sayı yayımlanabildi.

İdman Mecmuası yazarları arasında Aka Gündüz, Ali Sami (Yen), Faik Rüştü, M. Sami, A. Seyfi ve Abidin Daver vardı.

Futbol haricinde Jimnastik, kayak, ve Olimpiyat Oyunları gibi konularda yazılara ağırlık verildi.

İdman Mecmuası Numara: 11, 12 Teşrin-i Sani 1329 kapak fotoğrafındaki Beşiktaş’ın kurucularından ve ilk tayyere pilotlarından Yüzbaşı Fethi Bey. Kahire uçuşu sırasında şehit olmuştur.