Sözlük

Feyz

Manevi haz, mutluluk, iç huzuru

Miğfer

Başı dış darbelerden koruyan, demirden, çelikten ya da benzeri sağlam bir maddeden yapılmış başlık.

Siperlik

Gözü ve yüzün bir bölümünü deış etkenlerden korumaya yarayan demirden yapılmış koruyucu.

İstibdat

Kendi halkına hiçbir hak ve özgürlük tanımayan.

Komitacı

Siyasi bir amaca ulaşmak için silahlı mücadele yapan gizli topluluk veya örgüte bağlı kimse.

Taht-ı Silah

Askerliğe alınmak, Silah altına alınmak.

Efrad

Sayısı çok olan kişiler.

Muhtelit

Karma

Kispet

Yağlı güreşte pehlivanların giydikleri, belden baldıra değin uzanan, dana, malak veya manda derisinden yapılmış dar paçalı meşin pantolon.

Kemankeş

Okçu, ok atıcı.

Cazgır

Çayırlarda yapılan meydan güreşlerinde, güreşecek olan pehlivanları izleyicilere yüksek sesle ve överek, özelliklerini söyleyerek tanıtan, güreş başlamadan önce dua okuyup güreşçileri alana süren kimse

Tevazuu

Alçak gönüllülük.

Pelvan

Pehlivan (Özellikle Trakya bölgesinde kullanılır).

Peşrev

Çayırda yapılan yağlı güreşlerde; güreşme hazırlığı, güreşe girişi ifade eden ahenkli hareketlere depeşrev denir.

Boyunduruk

Güreşte, hasmın başını koltuk altına alıp, kolu hasmın boynuna dolayıp bastırma oyunu

Yanbaş Oyunu

Rakibin baskısı altındayken onun kollarından sıyrılarak koluyla koltuk altından itip yan tarafa savurması.

Elense

Yağlı güreşin başlangıç aşamalarında rakiplerin birbirini tartmak için bir elle rakibinin ensesinden tutup rakibi kendine doğru çekiştirmesi hareketine verilen ad.

Kılçık

Alttaki güreşçinin üstteki rakibini kalça oyunu ile yana devirmesi.

Çengel

Güreşirken karşı güreşçinin koltuğu altından bir kolu sokarakbir ayakla o güreşçinin bir bacağına çelme taktıktan sonra onu öne doğru eğipbaşı üzerinden atma oyunu.

Bel Kündesi

Rakip güreşçinin arkasından iki elle , göbek üzerinden kenetlenerek kapılan oyun.

Künde

Ayakta , diz üstünde ya da oturur durumdayken alltaki güreşçiyi belinden, tek bacağından ya da güreş donundan (kispetin içine giyilen içlik) tutarak başının üzerinden atma.

Topuk Kesme

Künde aşılırken karşı oyuncunun topuğunu yakalayıp yere düşürme.

Göbeği Açılmak

Göbeği yıldız görme de denilen bu durum, karakucak ve yağlı güreşte kucağa alınan güreşçinin göbeğinin göğe bakar duruma getirilmesi. Bu duruma düşen güreşçi yenik sayılır.

Güleş

Güreş

İnkişaf

Gelişim, gelişme.

Nakavt

Bir boks karşılaşmasında yediği yumruğun etkisiyle yere düşen ve hakemin ağır ağır 10'a kadar saymasına değin yerden kalkıp oyunu sürdüremeyen boksörün yenilmesi.

Keşşaflık

İzcilik.

İspor

Spor kelimesinin eski türkçede yazılışı veya söylenişi.

İmtiyaz

Ayrıcalık.